Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar in de participatiesamenleving?
Van back to basics naar back to the future!

Dit e-book is voor iedereen die handvatten zoekt voor Opnieuw verenigen in de geïndividualiseerde samenleving van Nederland. We snappen met elkaar het concept van de participatiesamenleving maar struikelen regelmatig bij de stappen op weg daar naartoe. Dit e-book geeft in deze eerste versie geen oplossingen. De oplossingen zitten in onszelf, in de sociale mens die hunkert naar sociale cohesie. Dit e-book toont een andere manier van kijken. De voorbeelden zijn ontleend aan de sport waar sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en een overschot aan ouders die de sportvereniging als kinderopvang gebruiken. De kunst van vernieuwen is het oude loslaten zonder het goede te verliezen. Daarom back to the future! 

 

De Coöperatie als wegbereider voor nieuwe kansen in de sport!

In 2016 staat Coöperatie NKS aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling. De organisatie neemt de uitdaging aan om met hernieuwde energie haar taak invulling te geven in de Nederlandse sportwereld. In dit artikel creëer ik een ruimte waarin de veranderingen in hun bredere maatschappelijke context kunnen worden verstaan. Wat betekent het om in deze tijd bezig te zijn met het organiseren van sport? Wat betekent het überhaupt om in de tijd te leven? Welke grotere ontwikkelingen kunnen we daarin ontwaren? En tot slot de vraag hoe Coöperatie NKS daarop inspeelt, mede vormt, uitdaagt en inspireert.