Omgaan in de sport met autisme en ADHD

dec 12, 2012

De mini-cursus “Omgaan in de sport met autisme en ADHD” wordt door de NKS steeds vaker gegeven. Hoe de cursus is ervaren door een ouder leest u hieronder in een persoonlijk verslag.

"Maandagavond  2 april 2012 werd in de kantine van S.C. Unitas ’30 het eerste deel van deze tweedelige mini-cursus door de NKS gegeven. Voor mij als ouder van een kind met ASS (Autistisch Spectrum Stoornis) zeker interessant, maar ook voor elftalleiders, trainers & jeugdcoördinatoren, zo blijkt uit het gezelschap op deze maandag. Wow, ongeveer 20 kaderleden van Unitas ’30 die hun vrije maandagavond opofferen om meer te leren over de omgang met kinderen met Autisme en ADHD in de sport.

De cursus is helder. Chantal, cursusleidster, geeft kort aan wat de inhoud van beide stoornissen zijn. ADHD lijkt de meest duidelijke, meestal vragen deze kinderen aandacht door opvallend gedrag. ASS blijkt toch al iets onbekende, ja je maakt moeilijke contact met deze kinderen en ze trekken zich wat sneller terug in een groep. Maar als je dit gedrag onderkent, blijken ze prima te kunnen functioneren in een team. Het hebben van ADHD of Autisme wil niet zeggen, dat deze kinderen niet kunnen voetballen, alleen in het team is de kans groter dat ze de zwakkeren zijn. Alle aanwezigen in de zaal herkenden wel enkele gedragskenmerken van Autisme en ADHD in hun eigen karakter.

Vervolgens hebben we een goede discussie kunnen voeren over hoe om te gaan met ADHD en Autisme binnen Unitas ’30. Wat mij aanspreekt is de grondregel dat alle kinderen moeten kunnen voetballen bij Unitas ’30. De club biedt de ouders ook de mogelijkheid om aan te geven bij de aanmelding van het kind als er sprake is van bijzonderheden, maar dit is geen verplichting.

Wij hebben er voor gekozen om dit in een gesprek aan de elftalleiders kenbaar te maken. In zijn elftal heeft mijn zoon zijn draai gevonden, gaat met plezier naar trainingen en wedstrijden en dat is heel wat waard. De kracht van de aanpak is dat Unitas ’30 de ruimte biedt om het aan te geven aan ouders, terwijl dit geen gevolgen heeft voor teamindeling of wel/niet accepteren als lid. De kinderen gaan gewoon lekker mee met de leeftijdsgenootjes.

Centraal thema van de tweede avond is hoe om te gaan met kinderen met autisme en/of ADHD, kortweg de aanpak. We gaan uiteen in kleinere subgroepen en snel ontstaat een interessante discussie. Onze groep was het al snel duidelijk dat je ADHD sneller herkent als autisme. En dat het twee verschillende stoornissen zijn, maar dat de aanpak niet zo moeilijk en/of bijzonder is. 

Hoofdlijnen van de aanpak zijn het aanbrengen van structuur (in de ruimste zin van het woord), duidelijke en concrete communicatie & het geven van ruimte voor positieve feedback en ontladingsmomenten. Eigenlijk de zaken die voor alle kinderen al ontzettend belangrijk zijn, maar voor deze kinderen net even iets meer.

Boeiend was het herkennen van vaste gedragspatronen (voorbeelden: een vaste plaats in de kleedkamer of standaard hetzelfde rugnummer) van kinderen in de voetbalteams door de cursusdeelnemers, en hoe als leiders/trainers daar mee om te gaan. Teamgenootjes namen dit al voor vanzelfsprekend aan, wij gaan het nu ook sneller accepteren ook als het niet altijd sociaal gewenst is.

Als conclusie van onze cursus kunnen we zeggen, dat sporten voor kinderen met ADHD en/of autisme in teamverband heel goed mogelijk is, maar dat zowel de club, de trainers/leiders, maar zeer zeker ook de ouders in het met plezier sporten van het kind een belangrijke rol spelen.

Kaderleden van Unitas ’30: Bedankt  voor het organiseren en/of bijwonen van deze mini-cursus!"

Als u na dit enthousiaste verhaal denkt dat deze mini-cursus ook wat voor uw vereniging is, neem dan contact op met de NKS.

© 2016 Coöperatie NKS